Lühiülevaade ettevõttest

LHV Capital on asutatud 2010. aastal LHV Panga erakapitali portfelli baasil. Kuigi tegu on noore ettevõttega, ei alustanud me nullist, vaid jätkasime juba 2006. aastal panga alluvuses alustatud erakapitalitegevuste arendamisega. Peale praeguse portfelli eduka haldamise eesmärgi kuuluvad meie kui eraldiseisva ettevõtte prioriteetide hulka kategevusmahtude suurendamine ja uue kapitali kaasamine.
Tutvu meie meeskonnaga →

Meie investeerimispõhimõtted on küll üldist laadi, kuid investeerimisobjektide valimisel lähtume siiski kindlatest kriteeriumidest. Keskendume Balti riikide keskmise suurusega ettevõtetele, millel on potentsiaali laiendada oma tegevus kõigisse kolme riiki kas siis tütarettevõtete loomise või uute ettevõtete ostmise teel. Otsime võimalusi just sellistes turuniššides, kus ettevõtted ei aja taga suurt tähelepanu ja tuntust, vaid tegelevad esmajoones kasvamise ja põhipädevuste täiendamisega. Meie huvisfääri kuuluvad stabiilsete rahavoogudega ettevõtted, mis on oma valdkonnas juhtkohal ja kellel on püsivad kliendid ehk tarnija võim (klientidel on tarnija vahetamine keeruline või kulukas). Üldjuhul võtame üle aktsiate kontrollpaki, pakkudes vastu kas kasvukapitali või väljaostmist, kuid erandina tuleb kõne alla ka vähemusosalus.
Tutvu meie investeerimispõhimõtetega →

Hea näide meie tegutsemisalustest on LHV Capitali praegune erakapitaliportfell nimega LHV Capital I Pte Ltd. See portfell hõlmab investeeringuid kolmes äriteenuste valdkonnas: meelelahutusürituste piletilevi, dokumentide füüsiline ja digitaalne säilitamine ning meditsiiniteenused. Meelelahutusürituste piletilevi ja dokumentide säilitamise valdkonnas tegutsevad meie ettevõtted kõigis kolmes Balti riigis ning on kindlad turuliidrid. Töötervishoiuteenustesse oleme esialgu investeerinud vaid Eestis, kus meie ettevõte on turul juhtkohal ja sel on struktuurilised eelised laienemiseks tulevikus.
Tutvu meie praeguste investeeringutega →

Praegu tõstab LHV Capital ressursse erakapitali fondi LHV Capital II Growth & Buyout tarvis.
Lisateave e-posti aadressil